Ideeontwikkeling (pilot)
De vraagstelling hier is; hoe ontwikkel je een nieuw idee. Erover praten maakt het niet altijd helder.
Mariëtte Linders is ervan overtuigd dat tekenen het mogelijk maakt andere verbanden te leggen dan men gewend is. Er wordt een pilotworkshop gestart, waar je aan deel kunt nemen.

Neem hiervoor contact op met Mariëtte Linders