Feedback voor kunstenaars
De workshop heeft als doel om ervaren kunstenaars van feedback te voorzien op het eigen werk. De onderwerpen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Mogelijke onderwerpen zijn:
je ideeën over je werk verhelderen
de samenhang ervan versterken
de plaats ervan binnen het huidige kunstaanbod bepalen
de vorm en samenhang van een presentatie kiezen
je wervende teksten analyseren en verbeteren
de voor- en nadelen van samenwerking met collega's bespreken
voortbouwen op de ervaringen van anderen.

Exposities en werkpresentaties zijn onlosmakelijk verbonden met het kunstenaarschap. Het brengt je in aanraking met het oordeel van kopers, verzamelaars, critici, galeriehouders, curatoren en collega kunstenaars. Je moet daar het beste uit zien te halen, want zo'n wisselwerking kan stimulerend en vruchtbaar zijn. Aan de hand van beeldmateriaal en een curriculum vitae wordt besproken of beeld, intenties en handelingen om het werk naar buiten te brengen, nog steeds goed op elkaar aansluiten.